Kết quả Hà Nội 2-2 Altyn Asyr: Hà Nội làm nên lịch sử ở AFC Cup