Kết quả tuyển nữ Việt Nam 0-8 Australia, Kết quả VCK Asian Cup 2018