Kết quả tuyển nữ Việt Nam 4-3 Myanmar: Việt Nam gặp Ausrtralia ở bán kết