Kết quả U19 Việt Nam 1-3 U21 Yokohama: Thua tâm phục khẩu phục