Lính thầy Park Hang Seo xin dẫn tuyển Thái Lan, Yoon Jong Hwan