Ông Hải “lơ”: “Công Phượng không đủ trình so với Công Vinh”