Phan Văn Đức bay, Công Phượng tịt: Tính lại thôi ông Park!