Quang Hải lập siêu phẩm đá phạt gỡ hòa cho U23 Việt Nam