Thái Lan: Akira Nishino chốt đội hình Thái Lan đấu Việt Nam