Thái Lan: Akira Nishino đòi hạ Việt Nam, lên số 1 Đông Nam Á - VietNamNet