Thái Lan: Người Thái muốn Kiatisuk trở lại dẫn đội tuyển