Trần Minh Chiến ra mắt nhẹ nhàng ở giải hạng Nhì quốc gia