Trò hề sân Thống Nhất: Bóng đá Việt Nam là bê bối và trò hề