Tuyển Thái Lan: Chanathip chấn thương, Thái Lan bấn loạn