Tuyển Việt Nam: Ông Chung "gái" hết lời xin giữ Minh Long, Mạc Hồng Quân