U23 Việt Nam được thầy Park thưởng nóng, chuẩn bị đấu U23 Uzbekistan