U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản: Sao Nhật Bản tin đánh bại Việt Nam