Chung kết lượt về AFC Cup, Hà Nội vs Bình Dương: Giờ phán quyết