CLB TPHCM tuột ngôi đầu V-League: Ai tiếc thầy Chung?