Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa: Thua Đà Nẵng ở phút 93, Thanh Hóa FC lâm nguy