Đề xuất đặc biệt giúp V-League kết thúc sớm - VietNamNet