Đình Trọng phẫu thuật thành công, mất 6 tháng hồi phục