Fan xứ Nghệ đại náo Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa