Hà Đức Chinh "giải cứu" Đà Nẵng phút 95, SLNA hạ Bình Dương