Hà Nội 1-1 HAGL: HLV HAGL nói điều bất ngờ về bầu Đức