HAGL: Văn Toàn toả sáng, bầu Đức quên Công Phượng được rồi!