Huỳnh Tuấn Linh chia tay Than Quảng Ninh, gia nhập HAGL - VietNamNet