Kết quả Bình Dương 1-0 Sài Gòn: Tấn Trường vẫn được tin dùng