Kết quả Hà Nội 3-2 Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng ra mắt kém vui