Kết quả Hà Nội 4-2 Sài Gòn, chiếu chậm màn toả sáng của Quang Hải - VietNamNet