Kết quả Nam Định 2-2 HAGL: HAGL tuột chiến thắng phút cuối vì phung phí