Kết quả SHB Đà Nẵng 1-2 Hà Nội: Quang Hải lập siêu phẩm