Kết quả Than Quảng Ninh 0-0 Nam Định, kết quả Khánh Hoà 1-0 Đà Nẵng