Kết quả Thanh Hoá 3-2 Quảng Nam, Khánh Hoà 1-2 TPHCM