Kết quả Thanh Hóa 3-3 TPHCM: Cưa điểm siêu kịch tính