Kết quả Viẹttel 3-3 Than Quảng Ninh: Mạc Hồng Quân lập cú đúp