Kết quả Vleague: HAGL chính thức trụ hạng, Nam Định thoát hiểm