Kết thúc Hà Nội 5-0 Thanh Hóa: ĐKVĐ bỏ xa TPHCM 5 điểm