Quang Hải ăn mừng phấn khích với siêu phẩm vào lưới SLNA