Quế Ngọc Hải nhận án phạt treo giò nội bộ sau pha vào bóng rợn người