Sài Gòn 2-2 SLNA: Nguyên Mạnh thua 2 bàn trước ngày lên tuyển