Samson ôm chân đau đớn sau bàn thắng vào lưới TPHCM