Thanh Hóa 2-3 HAGL: Xuân Trường đáp trả cực gắt sau 2 siêu phẩm