Trọng tài Trần Trung Hiếu nhận án vì rút nhầm thẻ đỏ