Vì Công Phượng, CLB TPHCM “tranh thủ”... làm kinh tế