Vừa ra mắt Học viện, Công Vinh bỏ chức Chủ tịch CLB TPHCM