VCK U19 Quốc gia 2020: HAGL có 2 đội góp măt - VietNamNet