Việt Nam đấu UAE: Đối thủ UAE của Việt Nam mạnh cỡ nào?