Bế mạc Olympic 2016: Thủ tướng Nhật hóa thân thành Super Mario - VietNamNet