Chặng 3 giải xe đạp VTV Cup 2019: Parra Jordan về nhất